مساله نظم و وفاق اجتماعی فراگیر یکی از مسائل اجتماعی کنونی در جوامع چندفرهنگی و چندقومیتی به شمار می‌رود. چگونگی مواجهه و نحوه حل این مساله در طول چند دهه گذشته در بین جوامع متنوع نشان دهنده رویکردهای نطری و تفاوت در عملی است که خود را به شکل سیاست قومی این جوامع نشان می‌دهد. در این مقاله درصدد بوده‌ایم تا با بررسی سیاست‌های قومی و ارزیابی آنها به یک مدل نظری و سیاست قومی مطلوب برسیم. به لحاظ روش‌شناسی این مقاله در سنت سیاست‌پژوهی و با کاربست روش ارزیابیِ انتقادی و استفاده از تکنیک پژوهشی مطالعه اسنادی نوشته شده است. بدین منظور پس از مفهوم‌شناسی مرتبط با مساله و مرور اسنادی در سیاست‌های قومی تلاش شده است تا یک مدل تحلیلی ساخته شود. سیاست قومی مطابق این مدل محصولِ یک رابطه سه‌گانه بین سه عامل دولت، ملت و قومیت است که تحت تاثیر وزن، ماهیت و نوع روابط متقابل بین این عناصر تعیین می‌شود. ادعای مقاله این است که اولاً نوع حکومت و حکمرانی، ثانیاً درجه ضعف و قدرت دولت و ثالثاً نگاه دولت به ملت و قومیت تاثیری مهم بر الگو و مدل‌های سیاست قومی در جوامع مختلف داشته است. در نهایت در چارچوب مثلث دولت، ملت و قومیت، الگوی شهروندی به عنوان الگوی مطلوب سیاست قومی پیشنهاد شده است.
یکی از پروژه‌های تحقیقاتی-سیاستی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، تدوین متن پیشنهادی قانون جامع مهاجرت جمهوری اسلامی ایران است. این پروژه با همکاری انجمن دیاران در دست اجرا است. روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه سال ۱۴۰۰ فاز اول این پروژه توسط مجریان و با حضور دکتر ابراهیم حاجیانی، معاون اجرایی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر عمومی
مفهوم بی طرفی شبکه در سال‌های اخیر مورد توجه سیاستگذاران رسانه‌ای قرار گرفته است. آنها نیازمند به درک تاثیرات مثبت و منفی این مفهوم در رابطه با منافع عمومی هستند تا قادر باشند تعیین کنند که چگونه و در چه زمانی باید در این موضوع مداخله سیاستگذارانه داشته باشند. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل مفهوم بی طرفی شبکه در ارتباط با موضوع منافع عمومی انجام شده است. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن تحلیل مضمون بوده است. مشارکت کنندگان در پژوهش را 10 نفر از سیاستگذاران رسانه ای، حقوقدانان و متخصصان صنعت رسانه تشکیل داده اند که با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. به دلیل شیوع ویروس کرونا (اسفند ماه 1398 و فروردین 1399) و ضرورت حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی، پژوهشگران جهت انجام مصاحبه ها از نرم افزار‌های گفت‌وگوی آنلاین استفاده کرده اند. نتایج تحلیل داده‌ها بر اساس چارچوب مفهومی اتخاذ شده(مساوات، تعدد دیدگاه‌ها و تعیین دستور کار)، در قالب سه مضمون اصلی(بی‌طرفی شبکه و رعایت مساوات در صنعت رسانه، بی‌طرفی شبکه و تعدد دیدگاه‌ها در صنعت رسانه و بی‌طرفی شبکه و تعیین دستور کار توسط رسانه‌ها) سازمان داده شد. در نهایت ارتباط این مضامین اصلی با مضمون سازمان دهنده «بی طرفی شبکه و منافع عمومی» تبیین شد.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در راستای انتشار پژوهش‌های این مرکز در ادوار گذشته، اقدام به انتشار گزارش‌های تهیه شده طی سال‌های 1376 تا 1384 (دوران ریاست آقای دکتر محمدرضا تاجیک) کرده است.پس از انتشار 43 عنوان از این گزارش‌ها در فروردین‌ماه سال جاری، بخش دوم این گزارش‌ها شامل ۳۳ عنوان به‌منظور بهره‌مندی پژوهشگران در بخش کارنامه سایت Css.ir در دسترس عموم قرار گرفته است.
خبر کارنامه
توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در دنیای دانش‌بنیان و رقابتی امروز امری حیاتی و سرنوشت‌ساز است. این در حالی است که پدیده جهانی‌شدن، سیاست‌گذاری در این حوزه اثرگذار را دشوارتر و پیچیده‌تر ساخته است. از این رو، بسیاری از دولت‌ها در تدوین و اجرای سیاست‌های کارآمد در زمینه تربیتِ معلمِ ترازِ جهانی توفیقات لازم را به‌دست نیاورده‌اند. هدف پژوهش طراحی مدلی برای اثربخشی سیاست‌گذاری تربیت معلم در مواجهه با تغییرات جهانی‌شدن است. پرسش اصلی این است که سیاست‌گذاری تربیت معلم برای پاسخگویی خردمندانه به دگرگونی‌های و آثار جهانی‌شدن بر حرفه معلمی می‌بایست از چه ابعاد، جهت‌گیری‌ها و مشخصاتی برخوردار باشد؟ بر اساس فرضیه تحقیق، سیاست‌گذاری تربیت معلم در عصر جهانی‌شدن باید ضمن پرهیز از تقلیل-گرایی و جزءنگری، از ویژگی‌های جامعیت، نظام‌مندی و انسجام برخوردار باشد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شیوه‌های اکتشافی و سنتزپژوهی و جمع‌آوری داده‌ها با روش اسنادی و کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است. پس از طبقه‌بندی اطلاعات حاصله و استخراج مضامین و مقوله‌های اصلی، مدل نظری پژوهش ارائه شده است. بر أساس یافته‌ها و نتایج، مدل طرحی شده شامل چهار راهبرد کلان، شانزده مؤلفه و سی‌ودو راهکار است.
از آن‌جا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،‌ اصلی ترین و رسمی ترین رسانه جمعی در ایران است و از این جهت جایگاهی ویژه دارد، مقوله نظارت بر حرکت درست و متعالی این نهاد ضروری است. بر همین اساس، برمبنای قانون اساسی، ساز و کار نظارتی برون سازمانی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برای آن تعبیه شده است. به همین خاطر، ارزیابی عملکرد شورای نظارت بر صداوسیما امری ضروری است.این پژوهش در پی کشف مسائل و آسیب‌های ناظر به عملکرد شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما است. به این منظور با انجام و تحلیل مضمونی 13 مصاحبه با خبرگان این حوزه ، نهایتاً 5 کد یکپارچه‌ساز که معرف مسائل و آسیب‌های شورا است، صورت‌بندی شده که شامل موارد زیر است:1-مشکلات قانونی شورا2-ضعف ساختاری و مالی در شورا3-آسیب در نوع نظارت شورا4-ضعف اعضای شورا5-مشکلات قانونی و پیچیدگی در سازمان صدا وسیما
کتاب «امنیت غذایی: سیر تحولات، تحلیل و ارزیابی» به نویسندگی دکتر محمد امامی توسط انتشارات کتاب راهبرد مرکز بررسی‌های استراتژیک در دو بخش و هفت فصل و 220 صفحه در سال 1400 ه.خ نگارش شده است.
خبر کتاب

به مناسبت ارائه بیست و دومین گزارش سه ماهه اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی

فراخوانی برای معنایابی برجام در فرجام دولت تدبیر و امید

بیست و دومین گزارش سه ماهه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توسط وزارت امورخارجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
خبر عمومی
کتاب «بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» به اهتمام بهزاد احمدی و سیما رفسنجانی نژاد توسط انتشارات کتاب راهبرد مرکز بررسی های استراتژیک در شش بخش و 103 صفحه در سال 1400-1399 ه.خ نگارش شده است.
خبر کتاب
کتاب «بررسی نهادی روندهای مقابله با فساد در هند» یکی از چند مجموعه کتابی است که در راستای سیاستگذاری مبارزه با فساد، طی هشت سال گذشته به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه شده است. این کتاب در پنج بخش و 117 صفحه توسط سرکار خانم معصومه محمودیان، جناب آقای مازیار خادمی و جناب آقای مازیار مظفری فلارتی و زیر نظر سرکارخانم محدثه جلیلی در سال 1399-1398 ه.خ نگارش شده است.
خبر کتاب