3
تیر 1397
چهل و نهمین نشست گفتگوهای راهبردی؛

توصیه سیاست‌گذارانه علم اقتصاد برای طراحی حکمرانی اقتصادی کشور

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
30
اردیبهشت 1397
25
اردیبهشت 1397
چهل و ششمین نشست «گفتگوهای راهبردی» برگزار می‌شود:

نقد کتاب امنیت انرژی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
عباس ملکی
8
اسفند 1396
چهل و پنجمین جلسه از سلسله جلسات گفتگوهای راهبردی؛

آسیب‌شناسی فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
31
مرداد 1396
در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مطرح شد:

گرفتار غفلت‌ورزی و پاس‌کاری نهادهای درگیر آسیب‌های اجتماعی هستیم

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
7
مرداد 1396
استاد سیاست و تحلیل سیستم‌­ها در مرکز سیاست و محیط زیست امپریال کالج لندن مطرح کرد:

ضرورت روایت مشترک از شرایط آبی کشور

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
3
اسفند 1395
19
بهمن 1395

تحلیل نظام انتخابات از منظر قانون جدید احزاب

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
12
بهمن 1395
بازبینیِ روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ

خروج از سلطه

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
5
بهمن 1395

تنظیم‌گری و بازطراحی دولت

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری