25
فروردین 1400
از سلسله نشست‌های تخصصی ارائه گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید؛ «به مردم، برای مردم»

صندوق بازنشستگی کشوری(راهبردهای جاری و چالش‌های پیش رو)

پخش زنده
8
دی 1399
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار می‌کنند:

وبینار «سیاست‌های حمایت اجتماعی در بخش مسکن؛ تجربه جهانی و چشم‌انداز ایران»

پخش زنده<br&#47;>
14
آبان 1399
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار می‌کنند:

وبینار «کرونا، بیکاری و راهکارهای حمایت از بیکاران»

پخش زنده
7
آبان 1399

نشست حکمرانی نظام سلامت و مدیریت بحران کرونا

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
19
مهر 1399
سلسله نشست‌های پیش رویداد همایش بین‌المللی افول آمریکا:

آمریکا در گذار (۲)

مرکز بررسی‌های استراتژیک
2
مهر 1399
سلسله نشست‌های پیش رویداد همایش بین‌المللی افول آمریکا:

آمریکا در گذار

مرکز بررسی‌های استراتژیک
21
مرداد 1399
گزارش نشست:

تحولات خانواده در جوامع غربی

مرکز بررسی‌های استراتژیک