سلیمان پاک سرشت

اطلاعات تماس

pakseresht@css.ir

پروفایل انگلیسی

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

دانشگاه بوعلی‌سینا

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، عضو هیات علمی

pakseresht@css.ir

شبکه های اجتماعی


درجه وی دانشیار است و عضو گروه آموزشی علوم انسانی دانشگاه بو علی سینا است.

تخصص‌ها

  • سیاست گذاری عمومی
  • استراتژیست