علی سرزعیم

پروفایل انگلیسی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری اقتصاد


علی سرزعیم متولد 1354، کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف به سال 1378 و کارشناسی ارشد را در گرایش برنامه‌ریزی اقتصادی در رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی از موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی و نهایتا دکترای خود را در سال 1391 در رشته اقتصاد از دانشگاه میلان در کشور ایتالیا به پایان رسانده است.

تخصص‌ها

  • اقتصاد مالی
  • اقتصاد سیاسی
  • اقتصاد رفتاری