سیما رفسنجانی‌نژاد

اطلاعات تماس

rafsanjani@css.ir

پروفایل انگلیسی

دانشگاه تهران

دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

rafsanjani@css.ir


تخصص‌ها

  • سیاستگذاری محیط زیست
  • سیاستگذاری علم و فناوری