محدثه جلیلی

اطلاعات تماس

jalili@css.ir

پروفایل انگلیسی

پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

دانشگاه مازندران

کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی

jalili@css.ir


تخصص‌ها

  • شفافیت
  • سلامت و فساد نهادی
  • تحلیل تطبیقی آماری شاخص‌های حکمرانی