فاطمه خوشدلی

اطلاعات تماس

khoshdeli@css.ir

پروفایل انگلیسی

پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه خاتم

کارشناسی ارشد

khoshdeli@css.ir


تخصص‌ها

  • اشتغال
  • صنعت