«با نتانیاهو دوست نیستیم»، سیاستی برای اسطوره‌سازی و روابط با دولت جدید اسرائیل!

اردوغان و فراموشی دوستی با اسرائیل

اردوغان با درک شرایط سیاسی اسرائیل و پایان دوره نتانیاهو در این کشور، تلاش داشته است تا از ماجرای داخلی سپهر سیاسی اسرائیل به نفع خود بهره‌برداری نموده و ضمن انحراف توجه به مسایل داخلی ترکیه، به دولت جدید اسرائیل که از مخالفان سرسخت نتانیاهو هستند، پیام دوستی و همکاری ارسال نماید.
مرور سیاستی سیاست خارجی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

گزارش راهبردی «قنات برای پایداری سرزمینی و اشتغال روستایی»

گزارش راهبردی «قنات برای پایداری سرزمینی و اشتغال روستایی» در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تهیه و تدوین شده است که هم اکنون برای اولین بار منتشر می‌شود.
خبر عمومی
بررسی مساله‌ی پسماند استان‌های ساحلی شمالی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از سال 1394 و با ارزیابی لایحه مربوط به ساماندهی پسماند استان‌های ساحلی شمالی آغاز شد، در سال 98 بار دیگر در دستور کار مرکز قرار گرفت.گزارش حاضر بخش دوم گزارشی با موضوع «آسیب‌شناسی و ارائه‌ی راهکارهای سیاستی کلان» است که بر مبنای آن گزارش، دست به طراحی مدل سیاستی با عنوان «مپ روستا» زده شده است.
خبر عمومی