تصویر Emilia Justyna Powell

Emilia Justyna Powell

The University of Notre Dame

epowell4@nd.edu

Associate Professor, Department of Political Science, Concurrent Appointment at the Law SchoolUniversity of Notre Dame, IN, USA
تصویر نرگس آذری

نرگس آذری

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی

تصویر حسام الدین آشنا

حسام الدین آشنا

دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

ashna@css.ir

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مشاور رئیس‌جمهور، استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
تصویر مهدی آهویی

مهدی آهویی

ژنو سوییس

دکتری روابط بین‌الملل

تصویر باقر انصاری

باقر انصاری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتری حقوق خصوصی-دانشگاه تهران

b_ansari@sbu.ac.ir

تصویر علی ایزدی

علی ایزدی

صداوسیما

کارشناسی ارشد تبلیغات تجاری

تصویر سلیمان پاک سرشت

سلیمان پاک سرشت

دانشگاه بوعلی‌سینا

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، عضو هیات علمی

pakseresht@css.ir

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، مشاور مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری