تصویر حسام الدین آشنا

حسام الدین آشنا

دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

ashna@css.ir

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مشاور رئیس‌جمهور، استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
تصویر سلیمان پاک سرشت

سلیمان پاک سرشت

دانشگاه بوعلی‌سینا

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، عضو هیات علمی

pakseresht@css.ir

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، مشاور مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
تصویر جعفر توفیقی داریان
عضو انجمن آموزش مهندسی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس جمعیت توسعه علمی ایران
تصویر مسعود درودی

مسعود درودی

دانشگاه تهران

کاندیدای دکتری سیاست‌گذاری عمومی

darroudi@css.ir

تصویر علی سرزعیم

علی سرزعیم

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری اقتصاد

تصویر محمد فاضلی

محمد فاضلی

دانشگاه شهیدبهشتی

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

fazeli@css.ir

معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
تصویر عباس ملکی

عباس ملکی

صنعتی شریف، موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام آی تی)

دکتری مدیریت استراتژیک

maleki@css.ir

دانشیار سیاست‌گذاری انرژی در دانشگاه صنعتی شریف و سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی