تصویر یوئن یوئن آنگ

یوئن یوئن آنگ

دانشگاه میشیگان

استادیار علوم سیاسی

yuenang@umich.edu

تصویر مهدی آهویی

مهدی آهویی

ژنو سوییس

دکتری روابط بین‌الملل

تصویر مهرالسادات آیتی‌زاده تنها

مهرالسادات آیتی‌زاده تنها

دانشگاه پیام نور

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

mailto:mehr.ayati@yahoo.com

تصویر علی ابراهیم نژاد

علی ابراهیم نژاد

بوستون کالج آمریکا

دانشجوی دکترای فاینانس

Ebrahimnejad64@yahoo.com

تخصص‌ها؛ ارزش‌گذاری دارایی‌ها، تأمین مالی، اقتصاد خرد
تصویر وحیده ابراهیم‌نیا

وحیده ابراهیم‌نیا

دانشگاه شهيدبهشتي

دكتری برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي

v_ebrahimnia@sbu.ac.ir

تصویر علی محمد ابراهیمی

علی محمد ابراهیمی

دانشگاه جامع امام حسین

کارشناس اندیشکده پایا

تصویر رضا ابراهیمی

رضا ابراهیمی

رییس گروه آمایش و برنامه ریزی وزارت نیرو

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی

Reza_e54@yahoo.com

تخصص‌ها؛ تحلیل اقتصادی، توجیه‌پذیری و امکان‌سنجی مالی و اقتصادی، مدل‌سازی مالی و اقتصادی
تصویر آرین ابراهیمی‌نژاد

آرین ابراهیمی‌نژاد

دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه

arianebrahimi@yahoo.com

تصویر نادر ابوالقاسمی

نادر ابوالقاسمی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

abolghasemi83@gmail.com

تصویر سجاد احمدیان

سجاد احمدیان

دانشگاه تهران

دانشجوی دکتری علوم سیاسی

sahmadian1390as@gmail.com