نشست معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112702 سه شنبه 28 شهریور 1396 2092

روز دوشنبه مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، چهل و چهارمین نشست گفتگوهای راهبردی با موضوع «معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور» با حضور دکتر روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از استادان و دانشجویان در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.

تصویر نشست معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور