نشست «امنیت آب و غذا در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله»

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112735 چهارشنبه 1 آذر 1396 1417

صبح روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ آبان ۹۶ نشست «امنیت آب و غذا در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله» از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک در محل سالن کنفرانس‌ باشگاه نهاد ریاست‌جمهوری و با سخنرانی نمایندگان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان برگزار شد.

تصویر نشست «امنیت آب و غذا در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله»