نشست تخصصی میز «دولت اجتماعی»

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112841 سه شنبه 22 خرداد 1397 1747

نشست نقد و بررسی «آغاز به کار میز دولت اجتماعی» با حضور دکتر حاجیانی (معاون محترم هماهنگی و برنامه ریزی مرکز)، دکتر عبدالله گیویان، کارشناسان مرکز و با ارائه طرح مذکور توسط دکتر غلامی‌پور برگزار شد.

تصویر نشست تخصصی میز «دولت اجتماعی»