نشست تخصصی «آسیب‌شناسی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در سه دهه گذشته»

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112882 یکشنبه 10 تیر 1397 1127

روز یکشنبه ۱۰ تیر ۹۶ با حضور کارشناسان و مدیران حوزه مبارزه با مواد مخدر و مدیریت اعتیاد کشور، نشست آسیب‌شناسی ستاد مبارزه با موداد مخدر در محل تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.

تصویر نشست تخصصی «آسیب‌شناسی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در سه دهه گذشته»