نشست «ایران و مسئله پایداری»

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112899 شنبه 16 تیر 1397 295

پنجاهمین نشست از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی با عنوان «ایران و مسئله پایداری» در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ در سالن تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

تصویر نشست «ایران و مسئله پایداری»