گزارش تصویری نشست «مبارزه با پول‌شویی در ایران»

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112901 شنبه 23 تیر 1397 1006

پنجاه و یکمین نشست گفتگوهای راهبردی با موضوع «مبارزه با پول‌شویی در ایران» روز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ با سخنرانی دکتر سیدجواد کاظمی‌تبار (دکتری برق و کامپیوتر از دانشگاه کالیفرنیا ارواین آمریکا و کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی آمریکا) در محل تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار گردید.

تصویر گزارش تصویری نشست «مبارزه با پول‌شویی در ایران»