نشست معرفی یک ابزار نوین مالی؛ گواهی سپرده ارزی قابل معامله

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 113056 شنبه 18 اسفند 1397 1140

پنجاه و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ چهارشنبه 15 اسفند ماه 1397، با سخنرانی آقای علیرضا توکلی کاشی پژوهشگرِ حوزه اقتصاد با عنوان «معرفی یک ابزار نوین مالی؛ گواهی سپرده ارزی قابل معامله» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

تصویر نشست معرفی یک ابزار نوین مالی؛ گواهی سپرده ارزی قابل معامله