نشست «همسان‌سازی فرهنگی در مقابل چندفرهنگ‌گرایی»

نام عکاس:

شماره گزارش: 114996 شنبه 28 دی 1398 1009

نشست تخصصی «همسان‌سازی فرهنگی در مقابل چندفرهنگ‌گرایی» هجدهم دیماه 98 در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

تصویر نشست «همسان‌سازی فرهنگی در مقابل چندفرهنگ‌گرایی»