نشست «رویکرد مولکولی در سیاستگذاری عمومی»

نام عکاس:

شماره گزارش: 114997 شنبه 28 دی 1398 1227

نشست تخصصی «رویکرد مولکولی در سیاستگذاری عمومی» با ارائه دکتر حمید بهلولی در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۸ در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

تصویر نشست «رویکرد مولکولی در سیاستگذاری عمومی»