نشست «آمریکا در گذار؛ چشم‌اندازهای سیاست خارجی ایران»

نام عکاس: مقداد مددی

شماره گزارش: 125484 پنج شنبه 3 مهر 1399 510

نشست «آمریکا در گذار؛ چشم‌اندازهای سیاست خارجی ایران» با سخنرانی دکتر محمد جمشیدی، دکتر ابراهیم متقی و دکتر دیاکو حسینی و با دبیری دکتر ولی‌کوزه‌گر کالجی روز چهارشنبه مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ الی ۱۷ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری , با همکاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار شد.

تصویر نشست «آمریکا در گذار؛ چشم‌اندازهای سیاست خارجی ایران»