گزارش تصویری: دیدار و رایزنی سفرای جمهوری آذربایجان و ارمنستان با رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

نام عکاس: امیر مولانیا - محمد جمشیدنسب

شماره گزارش: 125528 چهارشنبه 28 آبان 1399 494

دکتر حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکزبررسی‌های استراتژیک در نشست‌های جداگانه‌ای میزبان «بنیاد حسین‌اف» سفیر جمهوری آذربایجان و «آرتاشس تومانیان» سفیر ارمنستان بود.

تصویر گزارش تصویری: دیدار و رایزنی سفرای جمهوری آذربایجان و ارمنستان با رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری