گزارش تصویری: دیدار و رایزنی سفیر نروژ با رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

نام عکاس: محمد جمشیدنسب

شماره گزارش: 125620 سه شنبه 2 دی 1399 611

دکتر حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکزبررسی‌های استراتژیک طی نشستی میزبان سفیر نروژ بود.

تصویر گزارش تصویری: دیدار و رایزنی سفیر نروژ با رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری