توصیه‌هایی برای کنشگری فعال حوزه سیاستی: سیاست خارجی، علم، فناوری و نوآوری

گزارش نشست حکمرانی جهانی فضای مجازی

با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از انقلاب دیجیتال و تأثیر این تغییرات در مناسبات سیاستگذاری داخلی و بین‌المللی و از سوی دیگر فقدان راهبرد در زمینه حکمرانی سایبری کشور، این ضرورت وجود دارد تا سلسله جلساتی در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال برگزار شود و این مباحث مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.به این منظور مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری در دومین نشست با محوریت موضوع «حکمرانی جهانی فضای مجازی» در تاریخ 3 شهریور 1399 میزبان جناب آقای دکتر سید مجتبی امامی استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و استاد هادی محترم هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام بود.این جلسه با حضور متخصصان حوزه حکمرانی سایبری و حکمرانی فضای مجازی و پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌های مختلف ازجمله «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «پژوهشکده سیاستگذاری و اندیشکده حکمرانی شریف»، «مرکز ملی فضای مجازی»، «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت»، «مرکز همکاری‌ها و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات» و «وزارت امور خارجه» برگزار شده است.
خبر رویدادهای مركز
اتاق‌های فکر یک نهاد غیر رسمی جهت تاثیرگذاری بر تصمیم‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده امریکا است. الکساندر ونت در کتاب اخیر خود ذهن کوانتومی و علوم اجتماعی که توسط سرکار خانم دکتر الهام حیدری ترجمه شده است، نحوه تفکر در چارچوب کوانتوم و نگرش از دریچه علم فیزیک کوانتوم به علوم اجتماعی را تبیین کرده است. مرکز بررسی‌های استراتژیک در نشست گفتگوی راهبردی با عنوان «بررسی تأثیر اتاق‌های فکر بر فرایند تصمیم‌سازی سیاسی در ایالات متحده آمریکا» میزبان سرکار خانم دکتر الهام حیدری بود. در این نشست نحوه تاثیرگذاری اتاق‌های فکر در اذهان عاملان تصمیم‌سازی در سیاست خارجی امریکا بر اساس نظریه ذهن کوانتومی بررسی شد. نشست مذکور روز چهارشنبه 22 مرداد 1399 برگزار شد.
رویداد رویدادهای مركز

توصیه‌هایی برای کنشگری فعال حوزه سیاستی: سیاست خارجی، علم، فناوری و نوآوری

گزارش نشست حکمرانی جهانی فضای مجازی

با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از انقلاب دیجیتال و تأثیر این تغییرات در مناسبات سیاستگذاری داخلی و بین‌المللی و از سوی دیگر فقدان راهبرد در زمینه حکمرانی سایبری کشور، این ضرورت وجود دارد تا سلسله جلساتی در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال برگزار شود و این مباحث مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.به این منظور مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری در دومین نشست با محوریت موضوع «حکمرانی جهانی فضای مجازی» در تاریخ 3 شهریور 1399 میزبان جناب آقای دکتر سید مجتبی امامی استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و استاد هادی محترم هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام بود.این جلسه با حضور متخصصان حوزه حکمرانی سایبری و حکمرانی فضای مجازی و پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌های مختلف ازجمله «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «پژوهشکده سیاستگذاری و اندیشکده حکمرانی شریف»، «مرکز ملی فضای مجازی»، «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت»، «مرکز همکاری‌ها و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات» و «وزارت امور خارجه» برگزار شده است.
خبر رویدادهای مركز

سلسله نشست‌های پیش رویداد همایش بین‌المللی افول آمریکا:

آمریکا در گذار (۲)

از سلسله نشست‌های پیش رویداد همایش بین‌المللی افول آمریکا با نشستی عنوان «آمریکای درحال گذار؛ روایت‌های آمریکایی، اروپایی، روسی و چینی» در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
رویداد رویدادهای مركز
با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از انقلاب دیجیتال و تأثیر این تغییرات در مناسبات سیاستگذاری داخلی و بین‌المللی و از سوی دیگر فقدان راهبرد در زمینه حکمرانی سایبری کشور، این ضرورت وجود دارد تا سلسله جلساتی در این زمینه برگزار شود و این مباحث مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.به این منظور مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری در اولین نشست با محوریت موضوع «حکمرانی سایبری و راهبرد جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ 21 تیر 1399 میزبان متخصصان حوزه حکمرانی سایبری و حکمرانی فضای مجازی از پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌های مختلف بود تا چالش‌های حوزه حکمرانی سایبری و راهبردهای پیشنهادی در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رویداد رویدادهای مركز

سلسله نشست‌های پیش رویداد همایش بین‌المللی افول آمریکا:

آمریکا در گذار

از سلسله نشست‌های پیش رویداد همایش بین‌المللی افول آمریکا با نشستی عنوان «آمریکا در گذار؛ چشم‌اندازهای سیاست خارجی ایران» در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
رویداد رویدادهای مركز
نشست «بررسی برنامه عملیاتی انتشار ارز دیجیتال بین بانک‌های مرکزی کشورها» در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار می‌شود. زمان: یکشنبه 26 مرداد 1399 / ساعت 14 تا 16
خبر رویدادهای مركز
اتاق‌های فکر یک نهاد غیر رسمی جهت تاثیرگذاری بر تصمیم‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده امریکا است. الکساندر ونت در کتاب اخیر خود ذهن کوانتومی و علوم اجتماعی که توسط سرکار خانم دکتر الهام حیدری ترجمه شده است، نحوه تفکر در چارچوب کوانتوم و نگرش از دریچه علم فیزیک کوانتوم به علوم اجتماعی را تبیین کرده است. مرکز بررسی‌های استراتژیک در نشست گفتگوی راهبردی با عنوان «بررسی تأثیر اتاق‌های فکر بر فرایند تصمیم‌سازی سیاسی در ایالات متحده آمریکا» میزبان سرکار خانم دکتر الهام حیدری بود. در این نشست نحوه تاثیرگذاری اتاق‌های فکر در اذهان عاملان تصمیم‌سازی در سیاست خارجی امریکا بر اساس نظریه ذهن کوانتومی بررسی شد. نشست مذکور روز چهارشنبه 22 مرداد 1399 برگزار شد.
رویداد رویدادهای مركز
گفتگوی راهبردی «تحولات خانواده در جوامع غربی» با سخنرانی دکتر علی جنادله (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
رویداد رویدادهای مركز