بررسی علل خشک شدن و چگونگی احیای دریاچه ارومیه در دولت یازدهم

ارزیابی احیای یک دریاچه در حال مرگ

پنجمین نشست از سلسله نشستهای «گفتگوهای راهبردی» در تاریخ 1 دی ماه 1394 با سخنرانی دکتر مسعود تجریشی، رئیس وقت کارگروه علمی ستاد احیای دریاچه ارومیه و با عنوان «بررسی علل خشک شدن دریاچه ارومیه و چگونگی احیای آن؛ رهیافتی برای مدیریت آب و توسعه پایدار کشور» در تالار تدبیر مرکز برسیهای استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
رویداد رویدادهای مركز
دومین نشست از سلسله نشستهای «گفتگوهای راهبردی» در تاریخ 3 آذر ماه 1394 با سخنرانی دکتر احمد میدری، استاد دانشگاه و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عنوان «چالش‌ها و راهبردهای اساسی برای اصلاح نظام حمایت اجتماعی در ایران» در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
رویداد رویدادهای مركز ایران

نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» برگزار شد

تغییرات اقلیمی و اثرات رژیم حقوقی نوین آن بر توسعه، منافع و امنیت ملی

نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 24 آبان ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر مجید شفیع پور، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و با عنوان «تغییرات اقلیمی و اثرات رژیم حقوقی نوین آن بر توسعه، منافع و امنیت ملی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
رویداد رویدادهای مركز