نشست هفتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

توسعه و امنیت از رهگذر سیاستگذاری قومی تنوع‌پذیر و انسجام‌گرا

هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست و نهم دی‌ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر علی کریمی‌مله، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز
ششمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 22 دی‌ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر نعمت‌الله فاضلی، و با عنوان «جایگاه فرهنگ در گفتمان برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران و ارائه راهبرد برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست پنجم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

وضعیت محیط‌زیست کشور و راه‌های نیل به وضعیت مطلوب

پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سیزدهم دی‌ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر مجید مخدوم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، و با عنوان «وضعیت محیط‌زیست کشور و راه‌های نیل به وضعیت مطلوب» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز
چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ یکم دی‌ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر مسعود تجریشی، رئیس کارگروه علمی ستاد احیای دریاچه ارومیه، و با عنوان «بررسی علل خشک شدن دریاچه ارومیه و چگونگی احیای آن (رهیافتی برای مدیریت آب و توسعه پایدار کشور)» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست سوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

پارادایم آب، رشد سبز و الزامات اجرایی آن

سومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در 17 آذرماه 1394، با سخنرانی آقای مهندس عیسی بزرگ‌زاده، معاون فنی و پژوهشی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، و با عنوان «پارادایم آب، رشد سبز و الزامات اجرایی آن»، در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست دوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

چالش‌ها و راهبردهای اساسی برای اصلاح نظام حمایت اجتماعی در ایران

دومین نشست از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» در تاریخ سوم آذرماه 1394، با سخنرانی دکتر احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «چالش‌ها و راهبردهای اساسی برای اصلاح نظام حمایت اجتماعی در ایران» در مرکز «بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

اولین نشست از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

تغییرات اقلیمی و اثرات رژیم حقوقی نوین آن بر توسعه، منافع و امنیت ملی

نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 24 آبان ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر مجید شفیع پور، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، و با عنوان «تغییرات اقلیمی و اثرات رژیم حقوقی نوین آن بر توسعه، منافع و امنیت ملی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز