مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

بررسی «توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا»

با توجه به انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از 5 آبان 1398 اجرایی شده است، شصت و هفتمین نشست گفتگوهای راهبردی در تاریخ 21 آبان 1398 برای بررسی این توافقنامه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با حضور مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی، کارشناسان، اصحاب رسانه و دانشجویان برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست سی و یکم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

مقابله با تروریسم در سطح بین‌المللی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران

سی‌ و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سه‌شنبه 28 دی ماه 1395، با سخنرانی آقای حسین قریبی، مشاور معاون حقوقی و بین‌المللِ وزارت خارجه و کارشناس ارشد مقابله با تروریسم و با عنوان «مقابله با تروریسم در سطحِ بین‌المللی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست سی‌ام از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

پوپولیسم در سیاستگذاری

سی‌امین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سه‌شنبه 14 دی ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر علی سرزعیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و با عنوان «پوپولیسم در سیاستگذاری» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و نهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

تسهیل تجاری، نقش گمرک و فناوری اطلاعات

بیست و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دو‌شنبه 15 آذر ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و با عنوان «تسهیل تجاری، نقش گمرک و فناوری اطلاعات» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و هشتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

بررسی چالش‌های هیدروپلیتیک ایران و لزوم دیپلماسی آب در حل تنش‌های سیاسی-آبی

بیست و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوشنبه 24 آبان ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه و دکتر حجت میان‌آبادی، پژوهشگر هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب و با عنوان «بررسی چالش‌های هیدروپلیتیک ایران و لزوم دیپلماسی آب در حل تنش‌های سیاسی-آبی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و هفتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

بایسته‌های توسعه و امنیت انسانی

بیست و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سیزده مهر ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر علی‌اشرف نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و با عنوان «بایسته‌های توسعه و امنیت انسانی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز