همه خبر (4)رویداد (6)
روز شنبه مورخ 25 آذرماه 96 سمینار «حکمرانی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا» با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، موسسه ابرار معاصر تهران و دبیرخانه دائمی کنفرانس امنیتی تهران در تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
آقای دکتر فریدون فشارکی، رئیس شرکت مشاوره فکت گلوبال انرژی که با کشورها و شرکت های تولید و مصرف کننده نفت و گاز قراردادهایی دارد، در این نشست در مورد وضعیت فعلی انرژی‌های پایان پذیر و آینده آن سخنرانی و به سئوالات پاسخ می دهند.

نشست‌های امنیت انرژی (4)

بررسی ابعاد امنیت شبکه برق ایران

آقای دکتر داود فرخزاد، معاون برنامه ریزی امنیت شبکه و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت شبکه برق ایران در مورد "بررسی ابعاد امنیت شبکه برق ایران"، نظرات خود را ارائه و به پرسش های مخاطبان پاسخ می دهند.روز یکشنبه 17 اردیبهشت، ساعت 10:30 صبح، اتاق N2، دانشکده مهندسی انرژی
رویداد رویدادهای داخلی