نشست چهل و هفتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

فرصت‌سازی از شوک ارزی

چهل و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سی خرداد ماه 1397، با سخنرانی آقای علی میرزاخانی، سردبیر روزنامۀ دنیای اقتصاد با عنوان «فرصت‌سازی از شوک ارزی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و ششم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

تبیین الگوی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه بازنشستگی

چهل و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1397، با سخنرانی آقای دکتر یاسر باقری، مدیر گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با عنوان «تبیین الگوی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزۀ بازنشستگی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و پنجم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

نقد و بررسی کتاب «امنیت انرژی»

چهل و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1397، با سخنرانی آقای دکتر عباس ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و دکتر غلامحسین حسن‌تاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با عنوان «نقد و بررسی کتاب امنیت انرژی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و چهارم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

آسیب‌شناسی فرآیند سیاست‌گذاری عمومی در ایران

چهل و چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ هشت اسفند ماه 1396، با سخنرانی آقای دکتر علیرضا علوی‌تبار، پژوهشگر حوزۀ سیاست‌گذاری و عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست با عنوان «آسیب‌شناسی فرآیند سیاست‌گذاریِ عمومی در ایران» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و سوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور

چهل و سومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوشنبه 27 شهریور ماه 1396، با سخنرانی دکتر روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و با عنوان «معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و دوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

چهل و دومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سه‌شنبه 31 مرداد ماه 1396، با سخنرانی دکتر شیرین احمدنیا استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و با عنوان «ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری آسیب‌های اجتماعی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی
چهل و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ شنبه 7 مرداد ماه 1396، با سخنرانی دکتر کاوه مدنی استاد سیاست و تحلیل سیستم‌ها در مرکز سیاست و محیط زیستِ امپریال کالج لندن و با عنوان «از بحران آب تا تهدید امنیتِ ملی: روایت سرزمینی ورشکسته از تکاپو برای انکار واقعیت» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهلم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

جایگاه عقلانیت نوین در چین

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوشنبه 26 تیر ماه 1396، با سخنرانی دکتر حسین قریب مدیرعامل گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر و با عنوان «جایگاه عقلانیت نوین در چین» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی