روز شنبه مورخ 25 آذرماه 96 سمینار «حکمرانی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا» با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، موسسه ابرار معاصر تهران و دبیرخانه دائمی کنفرانس امنیتی تهران در تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نشست‌های امنیت انرژی (4)

بررسی ابعاد امنیت شبکه برق ایران

آقای دکتر داود فرخزاد، معاون برنامه ریزی امنیت شبکه و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت شبکه برق ایران در مورد "بررسی ابعاد امنیت شبکه برق ایران"، نظرات خود را ارائه و به پرسش های مخاطبان پاسخ می دهند.روز یکشنبه 17 اردیبهشت، ساعت 10:30 صبح، اتاق N2، دانشکده مهندسی انرژی
رویداد رویدادهای داخلی