در ادامه سلسله نشست‌های نخبگانی پیرامون ماموریت ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه انجام مطالعات علمی احیای حوضه آبریز زاینده‌رود سومین نشست نخبگانی با عنوان«بررسی آینده کشاورزی حوضه آبریز زاینده‌رود» عصر دوشنبه نهم آذر ۱۴۰۰ برگزار شد.
گزارش تصویری عکس
نخستین نشست از سلسه نشست‌های «بررسی مسائل نخبگان» به دعوت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و با حضور 6 نفر از استادان و صاحب‌نظران برجسته حوزه نخبگان کشور در محل دانشگاه امام صادق(ع) در روز دوشنبه 8 آذر 1400 برگزار شد.
گزارش تصویری عکس
نشست نخبگانی«بررسی ابعاد اعتلای نظام حکمرانی آب در جهت احیای حوزه آبریز زاینده‌رود» با حضور دکتر خیاطیان رئیس مرکز و صاحبنظران این حوزه عصر دوشنبه هشتم آذر ۱۴۰۰ در محل این مرکز برگزار شد.
گزارش تصویری عکس
در ادامه سلسله نشست‌های نخبگانی پیرامون ماموریت ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه انجام مطالعات علمی احیای حوضه آبریز زاینده‌رود سومین نشست نخبگانی با عنوان«بررسی آینده کشاورزی حوضه آبریز زاینده‌رود» عصر دوشنبه نهم آذر ۱۴۰۰ برگزار شد.
گزارش تصویری عکس
نخستین نشست از سلسه نشست‌های «بررسی مسائل نخبگان» به دعوت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و با حضور 6 نفر از استادان و صاحب‌نظران برجسته حوزه نخبگان کشور در محل دانشگاه امام صادق(ع) در روز دوشنبه 8 آذر 1400 برگزار شد.
گزارش تصویری عکس
نشست نخبگانی«بررسی ابعاد اعتلای نظام حکمرانی آب در جهت احیای حوزه آبریز زاینده‌رود» با حضور دکتر خیاطیان رئیس مرکز و صاحبنظران این حوزه عصر دوشنبه هشتم آذر ۱۴۰۰ در محل این مرکز برگزار شد.
گزارش تصویری عکس
نخستین نشست از سلسله نشست‌های نخبگانی پیرامون رفع چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود با موضوع «بررسی ابعاد اعتلای نظام مدیریت منابع آب در جهت احیای حوضه آبریز زاینده‌رود» و با حضور مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت منابع آب دوشنبه هشتم آذر ۱۴۰۰ برگزار شد.
گزارش تصویری عکس
به گزارش روابط عمومی‌ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، این تفاهم‌نامه عصر روز سه‌شنبه 25 آبان ماه طی مراسمی در سازمان مرکزی دانشگاه تهران به امضای دکتر محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، دکتر سیدمحمد مقیمی سرپرست دانشگاه تهران و دکتر ساسان زارع مدیر عامل اندیشکده سیاست‌پژوهی منابع انسانی اسما رسید.
گزارش تصویری عکس
نشست هم‌­اندیشی نقش‌­آفرینی مراکز علمی و اندیشگاهی در دولت سیزدهم با حضور دکتر خیاطیان ریاست مرکز بررسی های استراتژیک و جمعی از مدیران مراکز علمی و اندیشگاهی منتخب کشور روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد.
گزارش تصویری عکس