برنامه گفتگومحور یاقوت با اجرای زهره سادات هاشمی در سه قسمت به سراغ طرح بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده رفته است. در قسمت اول از این موضوع، دکتر طاهره نصر عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی و مهندس عشایری معاون وزیر مسکن و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به بحث و گفتگو درباره برنامه ملی بازآفرینی شهرها پرداختند.
ویدئو فیلم
گفتگوی راهبردی «معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور» با حضور دکتر سلیمان پاک سرشت و دکتر روزبه کردونی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
گفتگوی راهبردی «سیاستگذاری عمومی علم و فناوری» با حضور دکتر محمد فاضلی و دکتر امیر ناظمی در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
نشست تخصصی «آینده های محتمل در روابط نظامی-دفاعی ایران و فرانسه» با حضور دکتر حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور، دکتر محمود دلفانی (رییس آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی و آینده پژوهی)، دکتر کریم پاکزاد (عضو حزب سوسالیست فرانسه) و امانوئل دوپویی، رییس موسسه آینده نگری و امنیت اروپا (IPSE) در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
نشست تخصصی «آینده‌های محتمل در روابط نظامی-دفاعی ایران و فرانسه» با حضور دکتر حسام‌الدین آشنا مشاور رییس جمهور، دکتر محمود دلفانی (رییس آموزشکده عالی روش‌شناسی علوم انسانی و آینده پژوهی)، دکتر کریم پاکزاد (عضو حزب سوسالیست فرانسه) و امانوئل دوپویی، رییس موسسه آینده‌نگری و امنیت اروپا (IPSE) در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم