کارگاه «مدیریت» با حضور دکتر فرداد درودی در تاریخ 30 خرداد ۱۳۹7 در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
نشست تخصصی بحران صندوق های بازنشستگی با حضور ذیننفعان، مسئولان و سیاستگذاران این حوزه در تیرماه ۱۳۹۵ در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
تماشا و بررسی سخنرانی های راهبردی و سالیانه مسئولان عالی رتبه کشورهای جهان می تواند علاوه بر آشنایی با اهداف استراتژیک آن کشور، از جنبه فرمی، بلاغی و اقناعی نیز قابل توجه باشد. مرکز بررسی های استراتژیک با هدف آشنایی اندیشکده ها، استراتژیست های ایرانی و علاقه مندان به حوزه ارتباطات، اقناع و تبلیغات و رسانه ها اقدام به ترجمه و دوبله سخنرانی صدراعظم آلمان در دانشگاه هاروارد کرده است.
ویدئو فیلم
تماشا و بررسی سخنرانی های راهبردی و سالیانه مسئولان عالی رتبه کشورهای جهان می تواند علاوه بر آشنایی با اهداف استراتژیک آن کشور، از جنبه فرمی، بلاغی و اقناعی نیز قابل توجه باشد. مرکز بررسی های استراتژیک با هدف آشنایی اندیشکده ها، استراتژیست های ایرانی و علاقه مندان به حوزه ارتباطات، اقناع و تبلیغات و رسانه ها اقدام به ترجمه و دوبله سخنرانی سالیانه ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۱۸ کرده است.
ویدئو فیلم
گفتگوی راهبردی «الزامات و ضرورت های اشتغال پایدار در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی (با تاکید بر معابر مرزی بانه)» با حضور محمداحسان هوشمند(پژوهشگر اجتماعی) در تاریخ 6 تیر ۱۳۹7 در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
گفتگوی راهبردی با موضوع «مقابله با تروریسم در سطح بین المللی و جایگاه ایران» و با حضور دکتر محمد فاضلی و حسین قریبی در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۵ در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم