یونسکو به عنوان سازمان مرجع بین‌المللی در حوزه آموزش و فرهنگ از ابتدای همه‌گیر شدن کرونا در جهان برنامه‌ها و پیشنهاداتی را به کشورهای درگیر با این بیماری در زمینه آموزش از راه دور ارائه کرده است. همچنین دبیرکل و معاون دبیر کل این سازمان مصاحبه‌ای را دراین‌باره ایراد کرده‌اند. در ادامه ضمن مرور اقدامات یونسکو در این زمینه، گزارش این سازمان درباره کشورهای درگیر و توصیه‌های آن در مورد آموزش از راه دور مرور شده است. این پیشنهادات هم برای سیاستگذاران و هم برای معلمان و مدیران مدارس قابل استفاده و آموزنده است.
خبر مطالعات کرونا

مک‌کینزی(MGI) منتشر کرد:

کروناویروس کووید-19: حقایق و بینش‌ها

مک‌کینزی(MGI) سندی با عنوان «کروناویروس کووید-19: حقایق و بینش‌ها» منتشر کرده است. هدف این مرکز از انتشار این سند، کمک به یک هدف محدودتر است: ارائه حقایق و بینش‌هایی در مورد شرایط فعلی کووید-19 به منظور کمک به درک بهترِ روش‌های بهینه توسط تصمیم‌گیران. مک‌کینزی اشاره می‌کند که علاوه بر چالش انسانی، این ویروس پیامدهایی برای کل اقتصاد، کسب و کار، و اشتغال هم به دنبال دارد. این سند برخی از این چالش‌ها و چگونگی واکنش سازمان‌ها به منظور حفاظت از مردم و هدایت در شرایط نامطمئن را مطرح می‌کند.
خبر مطالعات کرونا

واحد فنی و بالینی مرکز پیشگیری و کنترل عفونت سازمان بهداشت جهانی منتشر کرد:

پیشگیری و کنترل عفونت برای کروناویروس جدید (کووید-19)

واحد فنی و بالینی مرکز پیشگیری و کنترل عفونت سازمان بهداشت جهانی جزوه‌ای را با عنوان پیشگیری و کنترل عفونت برای کروناویروس جدید (کووید-19) ((Infection Prevention and Control (IPC) for Novel Coronavirus (COVID-19) منتشر کرده است. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با هدف انتشار هرگونه اطلاعات در خصوص شناخت و مقابله با این بیماری، اقدام به ترجمه و انتشار این جزوه کرده است.
خبر مطالعات کرونا
از دسامبر 2019، موارد جدیدی از ابتلا به عفونت ریوی ناشی از کروناویروس‌های جدید در شهر ووهان استان هوبی چین شناسایی شده است. این پروتکل به منظور ارائه راهنمایی در مورد تشخیص و گزارش به ‌موقع موارد مبتلا شده به عفونت ریوی ناشی از کروناویروس‌های جدید در سطح محلی توسط دولت چین تهیه و تنظیم شده است تا از تشخیص و گزارش به ‌موقع و جلوگیری از همه‌گیری این بیماری اطمینان حاصل شود.
خبر مطالعات کرونا
از دسامبر 2019 (آذر 1398)، موارد متعددی از عفونت ریوی ناشی از کروناویروس‌های جدید در شهر ووهان استان هوبی شناسایی شده است. با گسترش همه‌گیری این بیماری، مواردی از ابتلا به آن در سایر مناطق چین و حتی خارج از این کشور گزارش شد. کروناویروس جدید به ‌عنوان یک بیماری عفونی تنفسی حاد، در قانون جمهوری خلق چین در مورد پیشگیری و درمان بیماری‌های عفونی، در «گروه بی» بیماری‌های عفونی گنجانیده شده است، اما به‌عنوان یک بیماری متعلق به «گروه ای» مدیریت می‌شود. اکنون با درک بهتر همه‌گیری و فزونی یافتن تجربیات تشخیصی و درمانی، پروتکل تشخیص و درمان عفونت ریوی ناشی از کروناویروس جدید(نسخه آزمایشی 6) توسط کمیسیون ملی بهداشت و مؤسسه ملی طب سنتی چین منتشر شد، که برپایه نسخه آزمایشی پنجم تهیه و تنظیم شده است.
خبر مطالعات کرونا

کمیسون بهداشت و سلامت ملی چین‌ منتشر کرد:

طرح درمان ذات‌الریه ناشی از کووید 19 (ویرایش هفتم- اجرای آزمایشی)

در پی افزایش شناخت از پاتولوژِی بیماری و افزایش اندوخته تجربی تشخیص و درمان بیماری، برای تقویت بیش از بیش تشخیص سریع و درمان سریع بیماری و افزایش نسبت بهبود و کاهش نسبت مرگ و میر بیماران، همچنین جلوگیری از گسترش بیماری از عامل بیمارستان‌ها و درعین حال هشدار برای توجه به جلوگیری از شیوع بیماری، کمیسیون بهداشت و سلامت ملی چین‌، ویرایش هفتم طرح درمان ذات‌الریه ناشی از کووید19 را منتشر کرد.
خبر مطالعات کرونا
سازمان بهداشت جهانی(WHO) و پس از ظهور و انتشار ویروس کووید-19 هیأتی را برای بررسی بیماری کرونایروس انتخاب و مأمور تهیه گزارشی در این زمینه کرد. این سازمان ضمن انتشار نتایج تحقیقات این هیأت، توصیه‌هایی را هم برای کشورهای درگیر با این بیماری کرده است. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با هدف انتشار هرگونه اطلاعات در خصوص شناخت و مقابله با این بیماری، اقدام به ترجمه و انتشار این گزارش کرده است.
خبر مطالعات کرونا

سازمان بهداشت جهانی(WHO) منتشر کرد:

پروتکل کنترل عفونت کروناویروس جدید(ویرایش چهارم)

سازمان بهداشت جهانی(WHO) در سال 2020، پروتکلی را برای مقابله با بیماری کرونا منتشر کرده است. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با هدف انتشار هرگونه اطلاعات در خصوص شناخت و مقابله با این بیماری، اقدام به ترجمه و انتشار این پروتکل‌ها کرده است.
خبر مطالعات کرونا