«نقشه مهندسی فرهنگی کشور» سندی است که با هفت سال تلاش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ و در پی مطالبه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ تدوین شده است. مقام معظم رهبری با توجه به مشکلات بخش فرهنگ و نقصان‌های مشاهده شده در آن از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته بودند تا نقشه‌ای برای حل این مشکلات و ایجاد پویایی لازم در فرهنگ کشور تدوین شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از سال ۱۳۸۵ فعالیت جدی درخصوص تدوین نقشه مهندسی فرهنگی را آغاز کرده و در نهایت این سند در اواخر سال ۱۳۹۱ به تصویب این شورا رسیده است. با عنایت به مطالبه مقام معظم رهبری درخصوص این سند، و با توجه به ضرورت اجرایی شدن این نقشه، در روزهای ۲۶ و ۲۹ بهمن دو جلسه تخصصی با حضور فرهیختگان و متخصصان دانشگاهی در حوزه فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی، در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، به بحث و بررسی درباره محتوای این سند برگزار شد.
خبر شمس
در ادامه برگزاری نشست‌های تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، پنجمین نشست درخصوص «ناکارآمدی بوروکراسی در ایران و راهکارهای بهسازی ظرفیت دولت» در روز سه‌شنبه هفدهم دیماه ۱۳۹۲ برگزار شد. این نشست که با توجه به اهمیت مشکلات ساختاری نظام اداری و مدیریت عمومی، و تأثیر شدید این مشکلات بر ظرفیت دولت در ایران برگزار شد، شماری از استادان و محققان مسائل مدیریت، و هم‌چنین تعدادی از مدیرانی که در گذشته یا حال تجربه فعالیت در نظام اجرایی کشور را دارند، به بحث و بررسی مسائل مدیریت عمومی کشور پرداختند. در این نشست درباره چالش‌های دولت یازدهم در حوزه مدیریت عمومی، اولویت‌بندی مسائل نظام اداری، تحلیل تجربه سه دهه گذشته در مدیریت عمومی کشور، و برخی راهکارهای اصلاح نظام اداری بحث شد.
خبر شمس
با توجه به جایگاه مرکز بررسی‌های استراتژیک و ظرفیت بالقوه آن برای تأثیرگذاری بر فرایند تولید داده‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های راهبردی، و تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری در کشور، به دنبال افزایش کیفیت و کمیت فعالیت‌های خود در حوزه‌های سیاست‌پژوهی، گفتمان‌سازی و اجماع‌سازی بر حول سیاست‌هاست. این مرکز هم‌چنین قصد دارد به مرکزی برای تعامل هر چه بیشتر مراکز مطالعات، نخبگان و سیاست‌پژوهان کشور با دولت باشد. از این‌رو در پی گسترش همکاری‌های خود با سایر مراکز پژوهشی و بالاخص مراکز مطالعات راهبردی است.
خبر شمس