اولین بار است که هیئتی غیردولتی موظف به بررسی حادثه و ارائه گزارش به ملت ایران شده است. گزارش ملی پلاسکو خروجی این هیئت بررسی است. تشکیل هیئت‌های ویژه بررسی حوادث در جهان سابقه‌ای طولانی دارد اما یکی از مهمترین این هیئت‌ها برای بررسی حادثه‌ای مهم در ژاپن تعیین شد. در این نوشتار، ضمن بیان نکاتی درباره ویژگی‌های هیئت‌های فرادولتی و نوع مواجهه با حوادث و تبعات زیان‌بار آن، دو گزارش ملی پلاسکو و فوکوشیما که ماهیتی مشابه دارند، منتشر می‌شوند.

بررسی نظرسنجی‌های انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری1396

تجربه نظرسنجی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶

تجربه نظرسنجی­‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396 نشان داد که می­‌توان بیش از پیش بر ظرفیت­‌ها و امکانات این صنعت–علم در راستای کسب دقیق­‌تر نظرات و مطالبات شهروندان اتکا کرد و براساس بازخوردهایی که از نتایج نظرسنجی­‌های ملی حاصل می­‌شود می­‌توان بستری را برای ارتقا و بهبود فرایندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری ایجاد نمود.
خبر عمومی ایران
مقاله «ارزیابی نقادانه روش‌شناسی‌های آینده‌نگاری و آینده‌پژوهی» نوشته علی پایا و ترجمه علیرضا همتی در شماره 22 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی ویژه بهار 96 به چاپ رسیده‌است. هدف مقاله‌ی حاضر ارزیابی نقادانه برخی از شناخته‌شده‌ترین روش‌هایی است که در مطالعات آینده‌ها یا پژوهش آینده‌ها (Futures Studies) و شیوه‌های آینده‌نگاری (foresight practices) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مقاله سیاستی عمومی