مقاله «ارزیابی نقادانه روش‌شناسی‌های آینده‌نگاری و آینده‌پژوهی» نوشته علی پایا و ترجمه علیرضا همتی در شماره 22 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی ویژه بهار 96 به چاپ رسیده‌است. هدف مقاله‌ی حاضر ارزیابی نقادانه برخی از شناخته‌شده‌ترین روش‌هایی است که در مطالعات آینده‌ها یا پژوهش آینده‌ها (Futures Studies) و شیوه‌های آینده‌نگاری (foresight practices) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مقاله سیاستی عمومی