عصر روز یکشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، جلسه‌ای با عنوان «اصلاحات حکمرانی سلامت در موضوع کرونا» به منظور بررسی ابعاد خیز پنجم اپیدمی کرونا، تحلیل آخرین وضعیت چالش ها و تقویت مدیریت بیماری کرونا و ارائه راهکار مدیریت کنترل این بیماری با حضور متخصصین اپیدمیولوژی و سیاستگذاری سلامت در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد.
خبر مطالعات کرونا
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در هفتمین نشست حکمرانی سایبری با عنوان «امکان‌پذیری تکرار تجربه کشورهای دیگر در تنظیم رابطه با شبکه‌های اجتماعی خارجی (مطالعه موردی تجربه کشور ترکیه)» در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، میزبان دکتر بهزاد احمدی(معاون مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بود. گزارش پیش‌رو به بررسی پیشینه قانون‌گذاری ترکیه در حوزه فضای مجازی و دلایل دخیل در موفقیت اولیه ترکیه در پاسخگوسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی می‌پردازد و در ادامه با بیان دشواری‌های ایران در الگوبرداری از ترکیه، توصیه‌هایی در رابطه با راهبرد سایبری ایران در حوزه بین‌المللی و داخلی ارائه می‌دهد.
خبر گزارش نشست
روز یکشنبه ششم تیرماه 1400 جلسه تخصصی با عنوان «ساماندهی نظام سلامت روان در کشور» در سالن تدبیر و امید مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد. مدیریت این نشست بر عهده جناب آقای دکتر ابراهیم حاجیانی معاون مرکز بوده است.حاضران نشست جناب آقای دکتر رفیعی (هیئت‌علمی دانشگاه علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی و متخصص حوزه سلامت روان)؛ جناب آقای دکتر ریاحی (هیئت‌علمی دانشگاه مازندران و متخصص حوزه سلامت روان)؛ جناب آقای دکتر جعفری فرد (از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه)؛ جناب آقای دکتر علی اسدی (نماینده وزارت بهداشت)؛ جناب آقای دکتر وحیدنیا (نماینده سازمان بهزیستی)؛ سرکار خانم دکتر رضوان مدنی (معاون سازمان بهزیستی کشور)؛ جناب آقای دکتر یعقوبی (نماینده انجمن روانشناسی ایران)؛ جناب آقای دکتر حاتمی (نماینده سازمان نظام روانشناسی) و جناب آقای دکتر ایزدی و جناب آقای دکتر یعقوبی (نماینده وزارتخانه آموزش و پرورش) در ارتباط با نظام سلامت روان کشور، مسائل و چالش‌های آن و راه‌حل تقویت جایگاه نظام سلامت روان در کشور به گفتگو پرداختند.
خبر گزارش نشست
عصر روز یکشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، جلسه‌ای با عنوان «اصلاحات حکمرانی سلامت در موضوع کرونا» به منظور بررسی ابعاد خیز پنجم اپیدمی کرونا، تحلیل آخرین وضعیت چالش ها و تقویت مدیریت بیماری کرونا و ارائه راهکار مدیریت کنترل این بیماری با حضور متخصصین اپیدمیولوژی و سیاستگذاری سلامت در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد.
خبر مطالعات کرونا
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در هفتمین نشست حکمرانی سایبری با عنوان «امکان‌پذیری تکرار تجربه کشورهای دیگر در تنظیم رابطه با شبکه‌های اجتماعی خارجی (مطالعه موردی تجربه کشور ترکیه)» در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، میزبان دکتر بهزاد احمدی(معاون مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بود. گزارش پیش‌رو به بررسی پیشینه قانون‌گذاری ترکیه در حوزه فضای مجازی و دلایل دخیل در موفقیت اولیه ترکیه در پاسخگوسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی می‌پردازد و در ادامه با بیان دشواری‌های ایران در الگوبرداری از ترکیه، توصیه‌هایی در رابطه با راهبرد سایبری ایران در حوزه بین‌المللی و داخلی ارائه می‌دهد.
خبر گزارش نشست
روز یکشنبه ششم تیرماه 1400 جلسه تخصصی با عنوان «ساماندهی نظام سلامت روان در کشور» در سالن تدبیر و امید مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد. مدیریت این نشست بر عهده جناب آقای دکتر ابراهیم حاجیانی معاون مرکز بوده است.حاضران نشست جناب آقای دکتر رفیعی (هیئت‌علمی دانشگاه علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی و متخصص حوزه سلامت روان)؛ جناب آقای دکتر ریاحی (هیئت‌علمی دانشگاه مازندران و متخصص حوزه سلامت روان)؛ جناب آقای دکتر جعفری فرد (از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه)؛ جناب آقای دکتر علی اسدی (نماینده وزارت بهداشت)؛ جناب آقای دکتر وحیدنیا (نماینده سازمان بهزیستی)؛ سرکار خانم دکتر رضوان مدنی (معاون سازمان بهزیستی کشور)؛ جناب آقای دکتر یعقوبی (نماینده انجمن روانشناسی ایران)؛ جناب آقای دکتر حاتمی (نماینده سازمان نظام روانشناسی) و جناب آقای دکتر ایزدی و جناب آقای دکتر یعقوبی (نماینده وزارتخانه آموزش و پرورش) در ارتباط با نظام سلامت روان کشور، مسائل و چالش‌های آن و راه‌حل تقویت جایگاه نظام سلامت روان در کشور به گفتگو پرداختند.
خبر گزارش نشست
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در حال برگزاری نشست‌های تخصصی در زمینه مسائل حوزه حکمرانی دیجیتال و فضای مجازی است. در این راستا، این مرکز در هفتمین نشست حکمرانی دیجیتال، یکشنبه 23 خرداد 1400 نشستی با عنوان «امکان‌پذیری تکرار تجربه کشورهای دیگر در تنظیم رابطه با شبکه‌های اجتماعی خارجی (مطالعه موردی تجربه کشور ترکیه)» میزبان جناب آقای دکتر بهزاد احمدی(معاون محترم مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بود. در این نشست که با مشارکت متخصصانی از نهادها و اندیشکده‌های مرتبط همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت، اندیشکده حکمرانی شریف و نماینده ویژه محترم در امور دولت الکترونیکی برگزار شد، تجربه کشور ترکیه در رابطه با بحث صیانت از داده و حکمرانی دیجیتال بررسی شد.
خبر گزارش نشست
نشست تخصصی «سیاستگذاری دولت تدبیر و امید در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد» روز سه‌شنبه یازدهم خردادماه ۱۴۰۰ با مدیریت دکتر ابراهیم حاجیانی(معاون مرکز) در سالن تدبیر و امید مرکز بررسی های استراتژیک برگزار شد.حاضران نشست از جمله دکتر برهانی نیا (مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)؛ دکتر میرزایی (معاون فرهنگی بازرسی ویژه رئیس جمهور)؛ دکتر لطف الهی (سازمان حسابرسی)؛ دکتر فلاحیان (نماینده اندیشکده شفافیت برای ایران و مدیر تحقیق و توسعه مرکز وکلا قوه قضائیه)؛ دکتر شریفیان (معاون سلامت اداری دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی)؛ دکتر فرخی و دکتر جمالی (نماینده سازمان اداری استخدامی)؛ دکتر لطفی (نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)؛ دکتر لطفالهی (نماینده سازمان حسابرسی) و دکتر دژبانی (پژوهشگر حوزه مبارزه با فساد) سیاستگذاری کات حوزه سلامت و مبارزه با فساد را مورد ارزیابی و گفت‌وگو قرار دادند.در ابتدای این نشست نیز، گزارشی از اقدامات دولت تدبیر و امید در دو بخش فرایندی و اجرایی توسط خانم محدثه جلیلی(پژوهشگر ارشد این مرکز و مسئول میز شفافیت و مبارزه با فساد) ارائه شد.
خبر گزارش نشست
آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بعد از ظهر چهارشنبه با حضور دکتر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شد.
خبر گزارش نشست
در ادامه سلسله نشست‌های «با مردم - برای مردم» مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با همکاری موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی تأمین اجتماعی نشستی با حضور مسئولان سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با عنوان «خروج مهارت از غربت» با هدف تحلیل مسائل و پاسخ به سؤالات فوق در آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در تاریخ سیزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. این نشست با حضور آقای علی اوسط‌هاشمی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با همکاری موسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی منعقد شد.
خبر گزارش نشست
نشست «ارائه مدل سیاستی مپ و نقد و بررسی راهبردی آن» با حضور دکتر حسام‌الدین آشنا(رئیس مرکز برسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مشاور رئیس‌جمهور)، آقای دکتر جمالی‌نژاد (معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)، آقای دکتر زارع (استاندار گیلان)، آقای حسین‌زادگان (استاندار مازندران)، نمایندگان و کارشناسان سازمان برنامه، مدیران و کارشناسان خدمات شهری و توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نماینده سازمان بازرسی کل کشور و مدیران پسماند استان‌های گیلان و مازندران، روز یکشنبه، 26 بهمن‌ماه 1399 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست