نشست پنجاهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

ایران و مساله پایداری

پنجاهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ چهارده تیر ماه 1397، با سخنرانی آقایان دکتر سجاد فتاحی پژوهشگرِ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، محدثه جلیلی پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، روح‌الله قاسمی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، محمد فکری پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با عنوان «ایران و مسئله پایداری» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و نهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

بررسی بازارهای LNG در خاورمیانه

چهل و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ پنج تیر ماه 1397، با سخنرانی آقای دکتر حامد نیک‌حالت، فارغ‌التحصیل اقتصاد نفت از دانشگاهِ امپریال کالج لندن و آقای دکتر غلامرضا منوچهری معاون شرکت ملی نفتِ ایران با عنوانِ «بررسی بازارهای LNG در خاورمیانه» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و هفتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

فرصت‌سازی از شوک ارزی

چهل و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سی خرداد ماه 1397، با سخنرانی آقای علی میرزاخانی، سردبیر روزنامۀ دنیای اقتصاد با عنوان «فرصت‌سازی از شوک ارزی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و ششم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

تبیین الگوی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه بازنشستگی

چهل و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1397، با سخنرانی آقای دکتر یاسر باقری، مدیر گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با عنوان «تبیین الگوی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزۀ بازنشستگی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و پنجم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

نقد و بررسی کتاب «امنیت انرژی»

چهل و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1397، با سخنرانی آقای دکتر عباس ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و دکتر غلامحسین حسن‌تاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با عنوان «نقد و بررسی کتاب امنیت انرژی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و چهارم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

آسیب‌شناسی فرآیند سیاست‌گذاری عمومی در ایران

چهل و چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ هشت اسفند ماه 1396، با سخنرانی آقای دکتر علیرضا علوی‌تبار، پژوهشگر حوزۀ سیاست‌گذاری و عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست با عنوان «آسیب‌شناسی فرآیند سیاست‌گذاریِ عمومی در ایران» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و سوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور

چهل و سومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوشنبه 27 شهریور ماه 1396، با سخنرانی دکتر روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و با عنوان «معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و دوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

چهل و دومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سه‌شنبه 31 مرداد ماه 1396، با سخنرانی دکتر شیرین احمدنیا استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و با عنوان «ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری آسیب‌های اجتماعی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی