بررسی تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال بین‌حوضه‌ای آب

انتقال آب؛ مخرب‌تر از سدسازی

بیست و سومین نشست از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» در تاریخ 20 تیرماه 1395 با سخنرانی آقای دکتر حجت میان‌آبادی، پژوهشگر هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب و با عنوان «بررسی تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال بین‌حوضه‌ای آب» در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
رویداد رویدادهای مركز ایران

مطالعه تطبیقی راه ابریشم چین و آمریکا در آسیای مرکزی و جنوبی

انفعال تهران

بیست و یکمین نشست از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» در تاریخ 9 خردادماه 1395 با سخنرانی آقای «ولی کوزه‌گر کالجی»، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و با عنوان «مطالعه تطبیقی طرح‌های راه ابریشم چین و آمریکا در آسیای مرکزی و جنوبی: جایگاه و موقعیت منطقه‌ای ایران» در تالار تدبیر مرکز برسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
رویداد رویدادهای مركز آسیا

نشست «تأملاتی در باب اصلاح نظام اقتصادی ایران؛ عملکرد، الزامات، خطوط کلی و نقشه راه» برگزار شد.

اقتصاد اسپاگتی

نهمین نشست از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» در تاریخ 6 بهمن ماه 1394 با سخنرانی دکتر علی اکبر عرب‌مازار، استاد دانشگاه شهید بهشتی و ریاست مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی و با عنوان «تأملاتی در باب اصلاح نظام اقتصادی ایران؛ عملکرد، الزامات، خطوط کلی و نقشه راه» در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
رویداد رویدادهای مركز ایران

بررسی علل خشک شدن و چگونگی احیای دریاچه ارومیه در دولت یازدهم

ارزیابی احیای یک دریاچه در حال مرگ

پنجمین نشست از سلسله نشستهای «گفتگوهای راهبردی» در تاریخ 1 دی ماه 1394 با سخنرانی دکتر مسعود تجریشی، رئیس وقت کارگروه علمی ستاد احیای دریاچه ارومیه و با عنوان «بررسی علل خشک شدن دریاچه ارومیه و چگونگی احیای آن؛ رهیافتی برای مدیریت آب و توسعه پایدار کشور» در تالار تدبیر مرکز برسیهای استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
رویداد رویدادهای مركز
دومین نشست از سلسله نشستهای «گفتگوهای راهبردی» در تاریخ 3 آذر ماه 1394 با سخنرانی دکتر احمد میدری، استاد دانشگاه و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عنوان «چالش‌ها و راهبردهای اساسی برای اصلاح نظام حمایت اجتماعی در ایران» در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
رویداد رویدادهای مركز ایران

نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» برگزار شد

تغییرات اقلیمی و اثرات رژیم حقوقی نوین آن بر توسعه، منافع و امنیت ملی

نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 24 آبان ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر مجید شفیع پور، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و با عنوان «تغییرات اقلیمی و اثرات رژیم حقوقی نوین آن بر توسعه، منافع و امنیت ملی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
رویداد رویدادهای مركز