نشست سی‌ و سوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

ارزیابی گزارش موسسه مکنزی: ایران؛ فرصت رشد یک تریلیون دلاری

سی‌ و سومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوشنبه 11 بهمن ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر مرتضی الله‌داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و با عنوان «ارزیابی گزارش موسسه مکنزی: ایران؛ فرصت رشد یک تریلیون دلاری» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست سی و دوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

تنظیم‌گری و بازطراحی دولت

سی‌ و دومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سه‌شنبه 5 بهمن ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر کیومرث اشتریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و آقای دکتر سید صادق امامیان مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری و با عنوان «تنظیم‌گری و بازطراحی دولت» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست سی و یکم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

مقابله با تروریسم در سطح بین‌المللی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران

سی‌ و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سه‌شنبه 28 دی ماه 1395، با سخنرانی آقای حسین قریبی، مشاور معاون حقوقی و بین‌المللِ وزارت خارجه و کارشناس ارشد مقابله با تروریسم و با عنوان «مقابله با تروریسم در سطحِ بین‌المللی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست سی‌ام از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

پوپولیسم در سیاستگذاری

سی‌امین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سه‌شنبه 14 دی ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر علی سرزعیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و با عنوان «پوپولیسم در سیاستگذاری» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و نهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

تسهیل تجاری، نقش گمرک و فناوری اطلاعات

بیست و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دو‌شنبه 15 آذر ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و با عنوان «تسهیل تجاری، نقش گمرک و فناوری اطلاعات» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و هشتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

بررسی چالش‌های هیدروپلیتیک ایران و لزوم دیپلماسی آب در حل تنش‌های سیاسی-آبی

بیست و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوشنبه 24 آبان ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه و دکتر حجت میان‌آبادی، پژوهشگر هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب و با عنوان «بررسی چالش‌های هیدروپلیتیک ایران و لزوم دیپلماسی آب در حل تنش‌های سیاسی-آبی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و هفتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

بایسته‌های توسعه و امنیت انسانی

بیست و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سیزده مهر ماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر علی‌اشرف نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و با عنوان «بایسته‌های توسعه و امنیت انسانی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست بیست و ششم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

نگرشی متفاوت در مطالعه پدیده خشکیدگی بلوط در جنگل‌های زاگرس

بیست و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دو شهریورماه 1395، با سخنرانی آقای دکتر عبدالحمید پاپ‌زن، عضو هیات‌علمی دانشگاه رازی کرمانشاه و با عنوان «نگرشی متفاوت در مطالعه پدیده خشکیدگیِ بلوط در جنگل‌های زاگرس» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز