نشست چهل و پنجم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

نقد و بررسی کتاب «امنیت انرژی»

چهل و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1397، با سخنرانی آقای دکتر عباس ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و دکتر غلامحسین حسن‌تاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با عنوان «نقد و بررسی کتاب امنیت انرژی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و چهارم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

آسیب‌شناسی فرآیند سیاست‌گذاری عمومی در ایران

چهل و چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ هشت اسفند ماه 1396، با سخنرانی آقای دکتر علیرضا علوی‌تبار، پژوهشگر حوزۀ سیاست‌گذاری و عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست با عنوان «آسیب‌شناسی فرآیند سیاست‌گذاریِ عمومی در ایران» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و سوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور

چهل و سومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوشنبه 27 شهریور ماه 1396، با سخنرانی دکتر روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و با عنوان «معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و دوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

چهل و دومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سه‌شنبه 31 مرداد ماه 1396، با سخنرانی دکتر شیرین احمدنیا استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و با عنوان «ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری آسیب‌های اجتماعی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی
چهل و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ شنبه 7 مرداد ماه 1396، با سخنرانی دکتر کاوه مدنی استاد سیاست و تحلیل سیستم‌ها در مرکز سیاست و محیط زیستِ امپریال کالج لندن و با عنوان «از بحران آب تا تهدید امنیتِ ملی: روایت سرزمینی ورشکسته از تکاپو برای انکار واقعیت» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهلم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

جایگاه عقلانیت نوین در چین

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ دوشنبه 26 تیر ماه 1396، با سخنرانی دکتر حسین قریب مدیرعامل گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر و با عنوان «جایگاه عقلانیت نوین در چین» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست سی و نهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

ایران و گذر از جهان تک‌قطبی به جهان چندقطبی

سی و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ یکشنبه بیست و دوی اسفند ماه 1395، با سخنرانی دکتر بهروز عبدالوند استاد بازنشستۀ دانشگاه آزاد برلین و عضو شورای روابط خارجی آلمان و با عنوان «ایران و گذر از جهان تک‌قطبی به جهان چندقطبی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست سی‌ و هشتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

الزامات محیط زیستیِ برنامه ششم توسعه

سی‌ و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ شنبه چهارده اسفند ماه 1395، با سخنرانی خانوم دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و با عنوان «الزامات محیطِ زیستیِ برنامه ششم توسعه» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی