نشست نهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

چشم‌انداز سیاستگذاری تکنولوژی‌های برترساز دفاعی و امنیتی در افق 2050

نهمین نشست از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سیزدهم بهمن‌ماه 1394، با سخنرانی آقای عباس قیداری، مدیر گروه مطالعات دفاعی و امنیتی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، در محل این مرکز برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز
هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 6 بهمن‌ماه 1394، با سخنرانی دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار (استاد دانشگاه شهید بهشتی و ریاست مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی) با عنوان «تأملاتی در باب اصلاح نظام اقتصادی ایران»، در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست هفتم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

توسعه و امنیت از رهگذر سیاستگذاری قومی تنوع‌پذیر و انسجام‌گرا

هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست و نهم دی‌ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر علی کریمی‌مله، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز
ششمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 22 دی‌ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر نعمت‌الله فاضلی، و با عنوان «جایگاه فرهنگ در گفتمان برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران و ارائه راهبرد برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست پنجم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

وضعیت محیط‌زیست کشور و راه‌های نیل به وضعیت مطلوب

پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سیزدهم دی‌ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر مجید مخدوم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، و با عنوان «وضعیت محیط‌زیست کشور و راه‌های نیل به وضعیت مطلوب» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز
چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ یکم دی‌ماه 1394، با سخنرانی آقای دکتر مسعود تجریشی، رئیس کارگروه علمی ستاد احیای دریاچه ارومیه، و با عنوان «بررسی علل خشک شدن دریاچه ارومیه و چگونگی احیای آن (رهیافتی برای مدیریت آب و توسعه پایدار کشور)» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست سوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

پارادایم آب، رشد سبز و الزامات اجرایی آن

سومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در 17 آذرماه 1394، با سخنرانی آقای مهندس عیسی بزرگ‌زاده، معاون فنی و پژوهشی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، و با عنوان «پارادایم آب، رشد سبز و الزامات اجرایی آن»، در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز

نشست دوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

چالش‌ها و راهبردهای اساسی برای اصلاح نظام حمایت اجتماعی در ایران

دومین نشست از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» در تاریخ سوم آذرماه 1394، با سخنرانی دکتر احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «چالش‌ها و راهبردهای اساسی برای اصلاح نظام حمایت اجتماعی در ایران» در مرکز «بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» برگزار شد.
خبر رویدادهای مركز