مجموعه کتاب‌های عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم

اقدامات شاخص دولت تدبیر و امید (۱۳۹۲-۱۴۰۰)

دولت مهم‌ترین و گسترده‌ترین قوه در میان نهاد‌های اساسی کشور به شمار می‌آید و کم و کیف ارائه خدمات آن نقش مهمی در ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام خواهد داشت. دولت تدبیر و امید در حساس‌ترین شرایط کشور و با هدف پاسخگویی به نیازها و دغدغه‌های ملت بزرگ ایران در طول سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۴۰۰ افتخار اداره کشور را به عهده داشت و تلاش کرد تا با بکارگیری حداکثر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی به نیازها و مطالبات مردم ایران پاسخ دهد. آنچه در مجلدات سه‌گانه پیش‌رو آمده است بخشی از عملکردها و اقدامات مجموعه دستگاه‌های دولتی است که در این آثار عرضه شده است تا موجبات دلگرمی، شوق و امید به آینده را در آحاد شهروندان ایرانی فراهم سازد.گزارش عملکرد هشت‌ساله دولت تدبیر و امید در قالب سه جلد گزارش عملکرد به شرح زیر و یک جلد اقدامات شاخص تهیه و منتشر شده است.جلد یکم: گزارش عملکرد دستگاه‌های حوزه سلامت، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی، علوم و فناوریجلد دوم: عملکرد دستگاه‌های حوزه سیاسی، اداری، حقوقی و دفاعیجلد سوم: گزارش عملکرد دستگاه‌های حوزه برنامه‌ریزی، اقتصادی، زیربنایی و صنعتی
خبر کتاب

از مجموعه مصاحبه‌های مدیران ارشد دولت تدبیر و امید

آنسوی دولت - جلد اول

پروژه «آنسوی دولت» در ماه‌های پایانی خدمت دولت تدبیر و امید و با تدبیر و راهنمایی رئیس‌جمهور محترم و همکاری بخش عمده‌ای از اعضاء و مدیران ارشد دولت رقم خورد و صرفنظر از برخی حواشی و مسائل پیش آمده که بصورت سازمان یافته و برای تخطئه این اقدام ملی ایجاد شد یکی از مهم‌ترین ابتکارعمل‌های دولت دوازدهم در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی بشمار می‌آید.
خبر کتاب
کتاب «امنیت غذایی: سیر تحولات، تحلیل و ارزیابی» به نویسندگی دکتر محمد امامی توسط انتشارات کتاب راهبرد مرکز بررسی‌های استراتژیک در دو بخش و هفت فصل و 220 صفحه در سال 1400 ه.خ نگارش شده است.
خبر کتاب
کتاب «بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» به اهتمام بهزاد احمدی و سیما رفسنجانی نژاد توسط انتشارات کتاب راهبرد مرکز بررسی های استراتژیک در شش بخش و 103 صفحه در سال 1400-1399 ه.خ نگارش شده است.
خبر کتاب
کتاب «بررسی نهادی روندهای مقابله با فساد در هند» یکی از چند مجموعه کتابی است که در راستای سیاستگذاری مبارزه با فساد، طی هشت سال گذشته به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه شده است. این کتاب در پنج بخش و 117 صفحه توسط سرکار خانم معصومه محمودیان، جناب آقای مازیار خادمی و جناب آقای مازیار مظفری فلارتی و زیر نظر سرکارخانم محدثه جلیلی در سال 1399-1398 ه.خ نگارش شده است.
خبر کتاب

مرکز بررسی‌های استراتژیک منتشر کرد:

کتاب «پیش نویس قانون نمونه تنظیم گری» روانه بازار شد

کتاب «پیش نویس قانون نمونه تنظیم گری» کتابی است که در جهت ساماندهی به وضعیت سازمان‌های تنظیم‌گر تخصصی و صنفی به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه شده است. این کتاب در 12 باب و 235 صفحه توسط جناب آقای فرهاد جم در سال 1399 ه.خ نگارش شده است.
خبر کتاب
به دلیل شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور در زمان درگیری با بیماری کرونا، پیچیدگی‌های خاص بیماری ویروس کرونا و نحوه گسترش، شیوع و اوج‌گیری‌های آن، دولت دوازدهم در مدیریت کلان شرایط کشور و مدیریت بیماری با چند چالش بنیادین مواجه بوده است.در مجموع و با پرهیز از هرگونه اغراق باید گفت دولت دوازدهم توانسته در دوره تصدی حدود یکسال و نیم خود در مدیریت بیماری کرونا دستاوردهای مهمی را حاصل کند. کتاب حاضر خلاصه و اجمالی از مجموعه فعالیت‌های دولت دوازدهم در عرصه مدیریت بیماری کرونا ظرف مدت زمانی بهمن 1398 تا اسفندماه 1399 است که برای استحضار ملت شریف ایران منتشر شده است.
خبر مطالعات کرونا
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری بنا به وظایف ذاتی خود طی 8 سال فعالیت دولت تدبیر و امید تلاش کرده تا از طریق تدوین و تهیه حجم وسیعی از مشورت‌ها، مشاوره‌ها و توصیه‌های سیاستی به اداره بهتر امور کشور و اصلاح نظام حکمرانی یاری رساند. این مرکز به عنوان اطاق فکر و اندیشکده دولت، با برخورداری از نیروهای جوان و ساختار چابک خود طی دوره زمانی 1392 تا 1400 در کثیری از حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ورود داشته که اجمال آن در کتاب «گزارش‌های راهبردی و نظریه‌های مشورتی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری از سال 1392 تا 1400» ارائه شده است. امید است این تجربه به نحو مفید و مؤثری در اختیار مدیران ارشد کشور در آینده قرار گیرد.
خبر کتاب