سايتِ «مركز بررسی‌های استراتژيك رياست‌جمهوری» پنجره‌ای برای تعامل این مرکز با نخبگان، دانشجويان و پژوهشگران برای «ارتقای مفهوم دولت در ايران»، «تهيه، تدوين و اشتراك پژوهش‌های سياستی» با هدفِ «ترسيم و پيشنهاد سياست‌ها به دولت» و «پشتيبانی سياستی از سياست‌های دولت» است.

ما در این سایت می‌کوشیم فعالیتهای مرکز و مطالعات راهبردی در حوزه‌های مختلف را در بستر یک روایت کلان، منتشر کنیم. کتاب‌ها، مجلات علمی-پژوهشی، گزارش‌ها، پژوهش‌های راهبردی، مقالات و مرورهای سیاستی، گفتگوها و نشست‌ها در کنار پوشش مهم‌ترین اخبار حوزه سیاستگذاری در داخل و خارج از کشور، محتوای اصلی سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک را تشکیل می‌دهد. در این سایت، فعالیت‌ها و پژوهش‌های دوره‌های پیشین مرکز در دولت‌های قبل نیز منتشر خواهد شد تا دستاوردهای پژوهشی سال‌های قبل نیز در اختیار محققان و نخبگان قرار بگیرد.

تمامی بخش‌های این سایت به‌صورت هفتگی به‌روزرسانی خواهد شد و در طول هفته ابعاد و بخش‌های مهم هر گزارش، مقاله، کتاب، پژوهش و... برجسته‌سازی خواهد شد.

امید داریم با شکل‌گیری این فضای گفتگو و هم‌اندیشی، جریان حکمرانی و سیاست‌های دولت بیش از پیش در مسیر عقلانیت و آینده‌نگری قرار گیرد.

از ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۸ شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی به آدرس npps.ir در سایت مرکز ادغام شده‌است. بدیهی است متون سیاستی منتشر شده در شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی (شمس)، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیست.

.All works by the Center for Strategic Studies (except for the translated material) are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License