درباره مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

درباره مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
درباره مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

هدف و وظایف مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری به شرح زیر می‌باشد:

هدف: به منظور انجام مطالعات و پژوهش‌های علمی – کاربردی و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای جامع به راهبرد (استراتژی) ملی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و روابط بین‌الملل (خارجی)، با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که در این اساسنامه به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، تأسیس می‌گردد.

بخشی از وظایف مرکز:

 1. انجام تحقیقات علمی – کاربردی در زمینه‌ راهبرد (استراتژی) ملی جمهوری اسلامی ایران.
 2. طراحی طرح‌های کلان مربوط به تحقق راهبرد ملی از طریق تدوین الگوها و اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و پیشنهاد آن به رییس جمهور و با تأیید ایشان، ارسال جهت مراجع تصمیم‌گیری ذی‌ربط.
 3. مطالعات مستمر در عملکرد نهادهای اجرایی در چارچوب تحقق (استراتژی) راهبرد ملی و ارائه پیشنهادهای راهبردی لازم.
 4. تدوین نظریه کارشناسی نسبت به حوادث جاریه کشور از حیث تأثیرگذاری بر (استراتژی) راهبرد ملی و سیاست‌های امنیتی کشور و ارائه آن به رییس جمهور و دستگاه‌ها و مراجع کشور.
 5. برگزاری جلسات بحث و گفت‌وگو، همایش، کنفرانس و مجامع علمی جهت تبادل نظر در زمینه فعالیت‌های مرکز راجع‌به حوزه راهبرد ملی.
 6. دریافت اطلاعات موردنیاز و معتبر از وزارتخانه‌ها، نهادها و مراکز علمی و تحقیقی.
 7. ایجاد مرکز اسناد و اطلاعات و کتابخانه جهت پشتیبانی از مأموریت‌های مرکز.
 8. برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور در جهت استفاده از تجربیات و دستاوردهای آنان.
 9. ارجاع طرح‌های مطالعاتی به مراکز و مؤسسات تحقیقات داخلی و خارجی و استفاده از دستاوردهای این مطالعات و تحقیقات در راستای وظایف مرکز.
 10. انتشار عمومی یا محدود نتایج تحقیقات انجام شده، به منظور ارتقای دانش و بینش راهبردی مدیریت کشور و آگاهی‌های عمومی.
 11. ارائه تعاریف و تبیین واژه‌های مرجع و کلیدی مرتبط با حوزه‌ راهبرد و امنیت ملی.
 12. بررسی، مطالعه و تحقیق میدانی یا کاربردی راجع به مسائل، روابط و سیاست‌های ملی و بین‌المللی دول جهان به منظور بهره‌گیری در اقدامات مرکز و تدوین راهبرد ملی.
 13. ارائه آموزش مدیریت استراتژیک و ایجاد ادبیات مشترک در موضوعات استراتژیک جهت مدیران میانی کشور.

ثبت نام در خبرنامه