ارتباط با مرکز بررسی‌های استراتژیک

تلفن:
(021) 64453046-9
نمابر:
(21) 66403816
پست الکترونیک:
info@css.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاستور شرقی، جنب کوچه خورشید، شماره 52