تحلیل رابطۀ بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران

هادی حکیمی، ایرج تیموری و محمدتقی معبودی استادیاران و دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز به تحلیل رابطۀ بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران پرداخته اند. این مقاله در شماره ۲۹ فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی به چاپ رسیده است.
تصویر تحلیل رابطۀ بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران

بودجه­‌ریزی دولتی در هر کشوری متأثر از رفتار چهار گروه عمدۀ اجتماعی یعنی رأی‌دهندگان (یا تأمین­‌کنندگان هزینه­‌ها)، تیم سیاسی (شکل­‌دهندگان هزینه­‌ها)، بوروکرات­‌ها (هزینه­‌کنندگان) و گروه‌­های فشار(جهت­‌دهندگان هزینه­‌ها) است. از منظر رهیافت انتخاب عمومی، این گروه­‌ها متفاوت با یکدیگر رفتار نمی­‌کنند و در عملکرد خود همواره گوشۀ چشمی به منافع شخصی خواهند داشت. پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطۀ بین میزان مشارکت سیاسی(درصد رأی­‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری) و تخصیص منابع در ایران انجام گرفته است. تحقیق از جهت ماهیت و روش، تحلیلی – توصیفی به شمار می‌­رود. در این راستا از داده‌های مربوط به اعتبارات سال­های ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۱، ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ و همچنین درصد رأی­‌دهندگان استان­‌های کشور در ۴ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌­ها نیز از روش­‌های کمّی شامل تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل آنوا بهره گرفته شده است. یافته­‌های تحقیق نشان می‌­دهد بین اعتبار تخصیص­‌یافته و مشارکت سیاسی استان­‌ها (درصد شرکت­‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری) در سال­‌های منتخب همبستگی معنی­‌داری وجود دارد؛ به‌طوری‌ که اعتبارات تخصیص‌یافته در سال­های ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۱، ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ با درصد رأی­‌دهندگان انتخابات ریاست‌جمهوری به ترتیب با ۰/۷۴۱، ۰/۷۶۶، ۰/۶۰۶، ۰/۴۶۶، ۰/۴۸۲ همبستگی در سطح ۰/۰۱ درصد معنی­‌دار است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و آنوا نیز مؤیّد این موضوع است.

برای دریافت و مطالعه متن کامل این مقاله از لینک دانلود زیر استفاده کنید.

113065
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.