مفهوم و ابعاد انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانۀ متخصصان

محمد نوروزی (دکترای مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع) و محمد جوادی (دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی با تخصص منابع انسانی، دانشگاه امام صادق ع) در شماره ۲۸ فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی مقاله «مفهوم و ابعاد انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانۀ متخصصان صنعت نفت با تأکید بر نقش و کارکردهای مدیریت منابع انسانی: رویکردی سیاستی» به چاپ رسانده‌اند.
تصویر مفهوم و ابعاد انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانۀ متخصصان

مهاجرت متخصصان از صنایع راهبردی و کلیدی کشور یکی از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان و سیاست‌گذاران در سطوح عالی است که به صورت خاص، صنعت نفت کشور، آسیب‌های فراوانی از این موضوع دیده است. از آنجا که تلاش برای واکاوی ابعاد این مسئله و سعی در کاهش انگیزه‌های مهاجرت داوطلبانه متخصصان از کشور بسیار ضروری است، در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم‌پردازی و بررسی ابعاد انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانۀ متخصصان در صنعت نفت کشور، با تأکید بر نقش وکارکردهای مدیریت منابع انسانی، این عوامل رتبه‌بندی شده‌اند. بر این اساس، پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و طراحی مدل نهایی، اعتبارسنجی مدل براساس نظر متخصصان حوزۀ منابع انسانی انجام شد و پرسش‌نامۀ نهایی که به صورت مقایسات زوجی تدوین شده بود توسط ده نفر از متخصصان نفتی مهاجرت کرده از کشور، تکمیل گردید. براساس نتایج پرسش‌نامه‌ها که با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تجزیه و تحلیل شد، از میان سه عامل مؤثر در انگیزه ــ یعنی شخصیت، نوع شغل بین‌المللی و ویژگی جمعیتی ــ عامل شخصیت به عنوان مهم‌ترین عامل و از میان چهار هدف انگیزشی ــ یعنی پیشرفت شغلی، تغییر زندگی، انگیزۀ مالی و ماجراجویی ــ عامل پیشرفت شغلی بالاترین رتبه و اولویت را کسب کرد. توصیه‌های سیاستی به منظور مدیریت فضای مهاجرت متخصصان در کشور، در بخش پایانی مقاله ارائه شده‌اند.

برای دریافت و مطالعه متن کامل این مقاله از لینک دانلود زیر استفاده کنید.

113067
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.