شناسه خبر: 113070

یکشنبه 18 فروردین 1398 12:43

اولویت‌بندی انواع انرژی در ایران با هدف افزایش امنیت انرژی در افق ۱۴۰۴

این مطالعه برای ارزیابی و اولویت­‌بندی انواع مختلف انرژی در ایران شامل نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، انرژی هسته­‌ای، انرژی­‌های تجدیدپذیر، انرژی برق­‌آبی و زیست سوخت­‌ها انجام شده است. قسمت اعظم مصرف انرژی در ایران مربوط به هفت نوع ذکر شده است. این انواع مختلف از انرژی از نظر مفاهیم چهارگانه انرژی شامل فراهم بودن (۶ مؤلفه)، در دسترس بودن (۴ مؤلفه)، قابل خرید بودن (۵ مؤلفه) و قابل قبول بودن (۳ مؤلفه) دارای سطح امنیت متفاوت هستند. در این مقاله قصد شده با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی و تکنیک تصمیم­‌گیری تاپسیس انواع انرژی موجود در ایران را با هدف افزایش امنیت انرژی و با توجه به معیارهای ذکر شده ارزیابی و اولویت‌­بندی آن‌ها را مشخص کنیم. ۲۰ فرد خبره ۷ نوع از انرژی را از نظر معیارهای چهارگانه (۱۸ زیرمعیار) با یکدیگر مقایسه و ارجحیت آن‌ها را مشخص کردند. برای ارزیابی هر گزینه نسبت به هر معیار از مقیاس ۱ تا ۹ (مقیاس دوقطبی) بهره گرفته شد و پس از تشکیل ماتریس تصمیم‌گیری در یک فرآیند شش‌مرحله‌ای تکنیک تاپسیس انواع انرژی مورد استفاده در ایران اولویت‌بندی شدند. نتایج نشان می­‌دهد گاز طبیعی به دلیل نزدیکی به معیارهای مثبت و فاصله داشتن از معیارهای منفی به‌صورت همزمان، به عنوان مناسب­‌ترین نوع انرژی در راستای تأمین امنیت انرژی مشخص شده (۰/۶۹۱۲۵= Ci) و انرژی­‌های برقی تجدیدپذیر (۰/۶۷۳۵۴= Ci) و انرژی هسته­‌ای (۰/۶۲۸۵۳= Ci) در اولویت­‌های دوم و سوم هستند.

برای دریافت و مطالعه متن کامل این مقاله از لینک دانلود زیر استفاده کنید.