شناسه خبر: 125641

دوشنبه 29 دی 1399 13:53

دگرگونی آموزش در عصر اینترنت (بخش اول)

ضرورت حمایت از مدرسه و پشتیبانی از حرفۀ معلمی در دوران یادگیری دیجیتال

در این گزارش دو جهت‌گیری سیاستی مهم مورد توجه قرار گرفته است.

  1. ضرورت تلفیق آموزش های رسمی و غیر رسمی در تمام سطوح آموزش و یادگیری
  2. توجه دوباره به نقش معلمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

مهم ترین عناوین گزارش به شرح زیر است:

متن کامل گزارش را در لینک زیر ببینید: